Verano® nadstrešnice nose sertifikat za klasu jedan u skladu sa TÜV Holandija. Sertifikat za klasu jedan znači 4. stepen na Boforovoj skali pri čemu jačina vetra je 28 km/h (umereni vetar). To znači da čak i kada su otvorene, nadstrešnice mogu da izdrže slabiji vetar.