ONTVANG 5 KLEURSTALEN GRATIS!

close

Conformiteitsverklaringen

Een CE Conformiteitsverklaring (ook wel een CE Certificaat, EG Verklaring van Overeenstemming of EU Verklaring van Overeenstemming genoemd) is het document waaruit blijkt dat het product voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Met onderstaande CE Conformiteitsverklaringen nemen wij als fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op ons.

CE Markering