close
BENG duurzaamheid

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

29-08-2022

De Nederlandse overheid neemt maatregelen om ons land te beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast hebben we het doel om verdere opwarming van de aarde te beperken. Het verkleinen van de uitstoot van broeikasgassen kan hier onder andere een aanzienlijke rol in spelen.

Een van de doelstellingen van de Nederlandse klimaatwet is daarom dat Nederland in 2050 C02-neutraal moet zijn. Deze doelstelling van de Nederlandse overheid zet de bouwsector voor een enorme uitdaging: met de alsmaar langere en warmere zomers is het namelijk een hele klus om comfortabele en gezonde woningen te bouwen die bijna energieneutraal (BENG) en geheel aardgasvrij zijn.

(Dynamische) zonwering draagt bij aan het terugdringen van de energiebehoeft van een woning en helpt daarnaast om te beschermen tegen oververhitting. Zorgt zonwering mede voor bijna energie neutrale huizen en vergroten ze het comfort en de gezondheid van de bewoners en gebruikers.

Medewerkers van Verano® zijn gecertificeerd als Smart Solar Shading Advisors en kunnen professionals en consumenten op de juiste manier adviseren over de toepassing van zonwering in woningen en gebouwen. Met de juiste informatie, communicatie en tools proberen wij zo krachtig mogelijk bij te dragen aan de doelen van de overheid.